Mijn naam is Willemien Winkel, geboren in 1963. Na een studie HBO Theologie (1994) heb ik als vrijwilliger in kerkelijk en sociaal verband gewerkt. Vanaf 2003 ben ik als geestelijk verzorger werkzaam bij diverse zorginstellingen. Hier heb ik jarenlang ervaring opgedaan in het begeleiden van mensen met levensvragen. In 2013 heb ik aan Tilburg University de masteropleiding ‘Zorg, ethiek en beleid’ voltooid. Deze studie bood mij een verbreding op ethisch en levensbeschouwelijk vlak. Daarnaast volgde ik diverse cursussen, waaronder verlieskunde en omgaan met eindigheid/sterven.

Lidmaatschappen

 

  • Beroepsvereniging van geestelijk verzorgers, VGVZ;
  • Kwaliteitsregister voor Geestelijk Verzorgers, SKGV;
  • Nederlands Verbond voor Psychologen en Agogen, NVPA;
  • Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, SCAG, een gespecialiseerde geschilleninstantie;
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg/Tuchtrecht Complementaire Zorg, RBCZ/TCZ.

Klachten en geschillen

Ik ben lid van Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, SCAG (lidnr. 10581). Deze heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris waar u gebruik van kunt maken als cliënt. U leest hier meer over in de cliëntfolder.