Wij mensen zijn als een boom: we hebben stevige wortels nodig, een stam die kan dragen en meebuigen, een bladerkroon die beschutting kan bieden en bloesems die tot vruchten kunnen uitgroeien. We zijn, net als een boom, een ingewikkeld geheel dat doorgaans in balans is. Maar dit systeem kan verstoord worden door wat we meemaken. Dat is een moment dat levensvragen naar boven kunnen komen. Een zoektocht naar zin kan helpen een hernieuwd evenwicht te vinden.

Een mens maakt, net als een boom, vele levensstormen mee, waardoor takken, bladeren en vruchten beschadigd of afgerukt kunnen worden. Het leven kan plotsklaps of sluipend veranderen. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld ziekte, verlies, een naderend levenseinde, of een algeheel gevoel van ontworteld zijn. Een periode van rouw breekt aan om het verlies te verwerken, en een plek te geven in uw veranderde leven. Bekende, vanzelfsprekende en vertrouwde wortels blijken niet meer het houvast te geven dat nodig is. De vraag naar de zin van het leven komt boven. Een hernieuwd evenwicht moet gezocht worden.

Misschien herkent u zich in het bovenstaande. Dan kan het prettig zijn daarover met een buitenstaander te praten. Ik luister met respect en betrokkenheid naar uw levensverhaal. Hierbij gaan we samen op zoek naar aspecten die bij kunnen dragen aan het vinden van een nieuwe balans.